צוק השמורה - נתניה -שיכון ובינוי

צוק השמורה - נתניה -שיכון ובינוי - שנת 2013