שמורת ים - נתניה - י.ח.דמרי

שמורת ים -נתניה- י.ח.דמרי- שנת 2014